Ægypten - Introduktion

 Ægypten (VIDEO) er nok det sted i verden, hvor historien er mest detaljeret beskrevet og hvor der er
flest bygningsværker og udstillinger synlige. Det er ligegyldigt hvor mange gange man kommer tilbage, så er der altid noget nyt. Landet er også en drøm for de rejsende, der ønsker sol og strand. Med Hurgardar og Sharm el Sheik er det bare at begive sig på vej. Indkøb kan bare ikke undgås lige meget hvor man er
og utallige er gadesælgerne, der godt kan virke lidt påtrængende. Krydstogt på Nilen, der har stop på alle de kendte steder fra Luxor til Aswan findes i alle kategorier. Når man bor i byerne er en sejltur på en felouka og en tur i hestevogn bare en oplevelse man skal have med sig hjem.Værktøj og andre arkæologiske fund viser, at der har levet mennesker i Nildalen i mere end 60.000 år. Omkring 3300 f.Kr. dukker en dominerende politisk og religiøs kultur op. Historikerne opdeler almindeligvis den ægyptisk civilisation i disse perioder:

  • Den prædynastiske periode
  • De tidligste dynastier, 1.-2. dynasti, 2575-2134 f.Kr.
  • Det gamle Rige, 3.-6. dynasti, 2134-2040 f.Kr.
  • Det mellemste Rige, 12.-14. dynasti, 2040-1640 f.Kr.
  • Det nye Rige, 18.-19. dynasti, 1550-1070 f.Kr.

Mellem de tre sidstnævnte perioder opererer man med hhv. Første Mellemperiode (9.-11. dynasti) og Anden Mellemperiode (15.-17. dynasti). I disse mellemperioder er landet svagt og uden autoritet og ofte delt. Efter disse perioder kommer:

  • Den sene Periode
  • Persertiden
  • Den græsk-romerske Periode, 340 f.Kr. - 30

I år 639 erobrer araberne Ægypten fra det byzantinske rige og introducerer dels det arabiske sprog og dels Islam. Kunsten begynder igen at blomstre med elegante offentlige bygninger og paladser. I 969 erobrer det shiitiske dynasti, Fatimiderne, Ægypten og etablerer Kairo som sin hovedstad. Dette styre varer til 1171, hvor Saladin erobrer Ægypten og slår det sammen med Syrien. Desuden konverterer Ægypten til Sunni-Islam. I 1250 gør mamelukkerne, der oprindelig er kommet til Ægypten som krigsfanger, oprør og vinder magten.

Under deres styre bliver Ægypten et vigtigt kulturelt, militært og økonomisk centrum. I 1517 bliver Kairo erobret af sultan Selim I, som reducerer Ægypten til en provins i det Ottomanske Rige. Det ottomanske styre består indtil 1798, hvor en fransk ekspedition under ledelse af en ung officer ved navn Napoleon Bonaparte invaderer Ægypten. Formålet er at blokere den engelske adgang til Indien. I slaget ved Abukir i 1798 tilintetgør englænderne de franske styrker, som må forlade landet i 1801.

Den kortvarige besættelse får dog stor indflydelse på Ægyptens fremtid som følge af kontakten med vesten. Efter Muhammad Ali Pasha begynder det at gå tilbage med økonomien på trods af åbningen af Suezkanalen i 1869, bygget med fransk hjælp. Da det kniber med tilbagebetaling af udenlandske lån, tvinges Ægypten i 1875 til at afstå størsteparten af aktierne til England.

I 1881-82 hjælper englænderne med at nedkæmpe et nationalistisk oprør. Det ender med, at England sætter sig på magten i Ægypten og udnævner en engelsk administrator. I 1922 afsluttes protektoratet med, at Ægypten bliver et monarki under kong Fuad. I 1937 efterfølges han af kong Farouk, og de engelske tropper trækker sig ud af Ægypten bortset fra Suez området.

Efter krigen vokser de nationalistiske følelser, især efter arabernes nederlag til Israel i 1948. I 1952 overtager hæren kommandoen og tvinger kong Farouk, som mest er blevet kendt for sin playboy tilværelse, til at træde tilbage. I 1953 afskaffes monarkiet, og Ægypten bliver en republik med general Muhammad Naguib som landets første præsident. I 1954 tvinger oberst Gamal Abdel Nasser Naguib til at træde tilbage og bliver selv præsident. Da vesten afviser at finansiere den ønskede Aswandæmning, nationaliserer Nasser Suezkanalen i 1956, hvorefter England, Frankrig og Israel invaderer Ægypten.

Efter pres fra USA, Sovjetunionen og FN må de dog snart trække sig tilbage. Nassers omdømme i den arabiske verden vokser til skyhøjde. Nasser dør i 1970 og efterfølges af sin vicepræsident, Anwar Sadat. I november 1977 tager Sadat et dramatisk skridt mod fred med Israel ved at besøge Jerusalem og tale i Knesset. Den endelige aftale underskrives den 26. marts 1979 i Washington.

Efter israelsk tilbagetrækning fra Sinai etablerer Ægypten og Israel diplomatiske forbindelser til stor forbitrelse i store dele af den arabiske verden. Forbitrelsen er så stor, at Sadat i 1981 bliver dræbt af muslimske fundamentalister. Hans efterfølger Hosni Mubarak opfylder den indgåede fredsaftale, men kritiserer kraftigt de manglende fremskridt i det palæstinensiske problem. Ægyptens rolle som fredsmægler i den mellemøstlige fredsproces giver landet en meget stor betydning i regionen. Ægypten er ved at omlægge sin økonomi fra at være statsdirigeret til at være mere markedsorienteret med liberalisering og privatisering.

Geografi

Hovedstad Kairo Areal 1,002,000 km2 Indbyggertal Ca. 74 mio. Befolkningsvækst pr. år ca. 1,9% (2004) Sprog Arabisk Religion ca. 90% muslimer, ca. 10% kristne

Økonomi

BNI pr. capita 1.250 USD (2004) Vækst i BNP pr. capita 2,5% (2004) Udenlandsk bistand pr. capita 13,2 USD årligt (2003) Dansk projekt/programbistand 63 mio. kr. (2006) Valuta Egyptiske Pund


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
  • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk