Holland - Introduktion

 Holland (VIDEO) er faktisk lidt mindre end Danmark, men der bor til gengæld mere end tre gange så mange mennesker. Det er et af de få kongeriger der er tilbage i Europa og landets historie er tæt knyttet til Belgiens skæbne, som betød at hertuger, konger og kejsere, siden romertiden har kæmpet om disse lande.

Med sin placering, der hvor de tre store floder, Rhinen, Maas og Schelde løber ud i Nordsøen, er Holland det lavest liggende land i Europa. Store dele af landet er også kun beboeligt, fordi man i mange år har inddæmmet landarealer, bygget store dæmninger og opført enorme pumpeværker. Amsterdam er måske Europas smukkeste by med ufattelig mange kanaler, cykler og smalle huse.I den tidlige middelalder var området, hvor nu Benelux-landene ligger, en del af det Tysk-Romerske rige. Det bestod af adskillige
amter, grevskaber og stifter, der i 1500-tallet blev samlet i ét land under herredømme af fyrstehuset Habsburg. Da Habsburgerne splittedes op i en spansk og østrigsk del, kom de nordlige Nederlande under den spanske konges herredømme, mens de sydlige Nederlande underlagdes den østrigske konge.

På grund af det voksende antal tilhængere af den reformerte Kalvinisme satte den katolske kirke en modreformation i gang. Sammen med forsøg på videregående centralisering førte det til en opstand mod Kong Filip II af Spanien i den sidste halvdel af 1500-tallet. Den direkte anledning var formentlig, at hele befolkningen i 1568 var lyst i band for kætteri. Den 26. juli 1581 vedtog man en uafhængighedserklæring for de nordlige 7 provinser, der dannede Republikken Nederlandene, som blev anerkendt som et selvstændigt land i 1648, efter afslutningen af den såkaldte firsårs Krig (1568-1648).

De sydlige Nederlande forblev under spansk herredømme og dannede senere den moderne nation Belgien. Fra 1600-tallet og gennem perioden med Republikken af de Syv Forenede Nederlande blev området en af de førende søfartsnationer og økonomiske kræfter i Europa. I den nederlandske Guldalder blev der oprettet kolonier og handelsstationer over hele kloden. Eksempler er handelsstationen Nieuw Amsterdam, som senere hen blev til New York, opdagelsen af Australien, som blev kaldt for Nieuw Holland, samt etableringen af en storkoloni i det nuværende Indonesien. Det var også i denne periode, at provinsen Holland var så dominerende, at navnet for mange blev synonym for hele landet.

Nederlandene har været et konstitutionelt monarki siden 1815. Før det var det en republik fra 1581 til 1806 (det var besat af Frankrig mellem 1806 og 1815).
Dronning Beatrix af huset Oranje-Nassau har været landets statsoverhoved siden 1980. De nederlandske regeringer består altid af en koalition, da et enkelt politisk parti aldrig har haft politisk flertal. Formelt er det dronningen, som udpeger regeringen. I praksis bliver der efter hvert parlamentsvalg dannet en koalitionsregering efter en periode med forhandlinger imellem partierne, som kan tage adskillige måneder. Den vælges så efterfølgende officielt af dronningen. Regeringslederen som kaldes Ministerpræsident eller 'premier' er normalt lederen af det største parti i koalitionen.

Jan Peter Balkenende fra det kristendemokratiske parti (CDA) (konservativt) har været ministerpræsident siden 22. juli 2002. Hans parti er i koalition med Folkepartiet for frihed og demokrati (VVD, liberalt) , og De social-liberale demokrater ’66 (D66).Parlamentet består af to huse. Der er 150 medlemmer i underhuset (Tweede Kamer) som vælges hvert fjerde år i direkte valg. Der er 75 medlemmer i det mindre vigtige overhus (Eerste Kamer) som vælges af tolv provinsparlamenter. De to kamre kaldes samlet for Staten Generaal. Provinsernes parlamenter vælges ligesom underhuset hvert fjerde år ved direkte valg.

Geografi
Hovedstad Amsterdam Areal 41.500 km2 Indbyggertal Godt 16 mio. Sprog Nederlandsk, i provinsen Friesland tillige frisisk Religion 1/3 katolikker, 1/3 protestanter og 1/3 uden kirkeligt tilhørsforhold.

Økonomi

BNI pr. capita 28.000 Euro Vækst i BNP pr. capita 1,4% Valuta Euro


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
  • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk