Gdansk - Introduktion

 Gdansk (VIDEO) har i dag ca 470.000 indbyggere. Oprindelig bestod området af 3 byer der nu er vokset sammen til en stor by. Området kaldes på Polsk trojmiasto der betyder de 3 byer, Gdansk, Sopot og Gdynia, hvoraf Gdansk er den største. Gdansk har haft en fantastisk historie. Her startede 2. verdenskrig og her startede værftsarbejderne med Lech Walesa i spidsen opstanden mod det kommunistiske styre. Efter verdenskrigen lå Gdansk i ruiner efter voldsomme kampe, men endnu en gang rejste byen sig af ruinerne som en anden fugl Fønix.

Seværdigheder

 • Ratusz Starego Miasto Den Gamle Bys Rådhus blev bygget i årene 1587-95 af Antoni van Opbergen. Bygningen er et eksempel på god manieristisk, flamsk arkitektur. Indvendigt er de allegoriske billeder fra det 17.årh. bevaret. Billederne på væggene skyldes en kunstner fra Gdansk, Adolf Boy,
  mens billederne i loftet er fra den schlesiske kunstner Herman Han’s værksted.
 • Ulica Dluga og Dlugi Targ 'Langegade' og 'Langetorv' der ligger i forlængelse af hinanden, hører til de allersmukkeste gader i Gdansk. Gaderne forløber vinkelret på Motlawa-floden fra Zlota Brama (Den Gyldne Port) til Zielona Brama (Den Grønne Port). Her boede byens allerrigeste borgere, og næsten hvert hus har sin egen, interessante historie. De ældste, bevarede huse stammer fra middelalderen, men de fleste bygninger er dog fra senere århundreder. Husene i Dluga-gaden er typiske Gdansk huse med smalle facader, kronet med frontgavle eller kamtakkede gavle.
 • Brama Zielona Gennem portbuerne passerer man fra Dlugi Targ ud til bredden af Motlawa. Før denne repræsentative bygning blev rejst, stod på her den ældste port i byen, Koga-porten fra det 14.årh. I årene 1564-68 blev den gamle port revet ned og i stedet opførte man i årene 1568-71 den nuværende prægtige, manieristiske bygning. Byggeriet af Brama Zielona blev ledet af Regnier af Amsterdam og Hans Kramer fra Dresden og bygningen blev opført som gæstebolig for besøgende statsoverhoveder.
 • Zlota Brama (Den Gyldne Port) Blev bygget i årene 1612-1614 i renæssancestil og efter tegning af Abraham van den Blocke. Stenskulpturerne, der smykker bygningen, er udført af Piotr Ringering og er allegoriske fremstillinger af borgerdyderne Besindighed, Retfærdighed, Fromhed og Enighed.
 • Brama Wyzynna (Højlands-porten) Ved denne port begynder den såkaldte 'Kongevej', der fortsætter i og består af gaderne Ulica Dluga og Dlugi Targ og afsluttes ved Brama Zielona. Byggeriet af porten blev ledet af Hans Kramer fra Sachsen, og den blev opført som et led i de nyere befæstninger, der rejstes i årene 1574-76 langs byens vestgrænse. Porten fik sin nuværende form ved en ombygning i 1588, der blev forestået af flamlænderen Willem van den Blocke.
 • Uphagen’s hus. Ul.Dluga 12 Der nu rummer en afdeling af Historisk Museum for byen Gdansk, blev købt i 1775 af Johann Uphagen (1731-1802), en kendt købmand og rådsherre. Husets berømmelse skyldes især den smukt udformede facade.
 • Dwór Artusa (Artus-gården) Dlugi Targ 45 Bygningen er oprindeligt fra det 14.årh. Men efter en brand fik den sin nuværende udformning i 1477. Facaden er ombygget af Abraham van den Blocke. Den manieristiske portal smykkes af medaljoner med kongeportrætter. Gårdens repræsentative indre rummer bl.a. en enorm, 12 meter høj kakkelovn i renæssancestil, et værk af Georg Stelzener fra midten af det 16.årh., dekoreret med kakler, malet af mesteren Jost, hvorpå er afbildet samtidige europæiske herskere, deres våben, personificerede dyder m.m. Bygningen var mødested for byens førsteborgere.
 • Fontanna Neptuna Neptun-springvandet, der har stået på Dlugi Targ foran Dwór Artusa siden 1633, er blevet et symbol på Gdansk. Initiativtager til springvandet var borgmester Bartlomiej Schachmann. Neptun-skikkelsen symboliserer byens forbindelse med havet. Figuren blev modelleret af Peter Husen og Johann Rogge, og den blev støbt i Augsburg i 1615. Det samlede springvandsanlæg var tegnet af Abraham van den Blocke.
 • Ulica Mariacka Maria-gaden er utvivlsomt en af de smukkeste gader i Gdansk. Ulica Mariacka går fra Maria-kirken (Kosciól Mariacki) til gaden Dlugie Pobrzeze, der løber langs floden Motlawa. Før Dlugie Pobrzeze afsluttes gaden med den middelalderlige Maria-port (Brama Mariacka) fra ca. 1485. Gaden er et glimrende eksempel på tidligere tiders byggestil i Gdansk med specielle trappeopgange og smalle, rigt dekorerede husfacader. Husene ejedes i sin tid af rige købmænd og guldsmede. Gadens maleriske sceneri har i århundreder inspireret forfattere og malere og har også dannet baggrund for filmoptagelser.
 • Dlugie Pobrzeze Er en gågade der strækker sig langs Motlawa-floden, hvor man finder en række af gamle, gotiske portbygninger. Brama Krowia, Kvægporten, fra det 14.årh., Brama Chlebnicka, Brødporten, fra det 15.årh., Brama Mariacka, Maria-porten, fra det 15.årh. og Brama Sw.Ducha, Helligåndsporten, samt den berømte havnekran Zuraw.

Zuraw nad MotlawaKranen ved Motlawa der udfyldte to funktioner som havnekran og som byport, fik sin nuværende udformning i 1442-1444. I bygningens indre findes et enormt hjul af træ, der blev drevet rundt af menneskekraft. Kranen blev ikke blot brugt til ladning og losning, men også til rejsning af skibsmaster.

 • Wielki Mlyn Den Store Mølle blev bygget i midten af det 14.årh. ved Radunia-kanalen og var den største af korsriddernes investeringer i Gdansk. Bygningen havde tre funktioner, som mølle, lagerbygning og bageri. Møllen var forsynet med 18 vandhjul; hvert hjul målte 5 meter i diameter. Mølleanlægget var i sin tid en meget stor teknisk præstation.
 • Kosciól Mariacki Maria-kirken der er én af de største murstenskirker i verden, opstod i flere byggeetaper i årene 1343-1502. Kirkens længde er 105,5 m og bredden er 66 m. Tårnets højde er 77,6 m. I kirken findes flere glimrende kunstværker fra middelalderen og baroktiden, bl.a. en pietá i sten fra ca. 1410, en kopi af 'Das jüngste Gericht', et maleri af Hans Memling fra 1472, et astronomisk ur udført i 1464-1470 af Hans Düringer og hovedalteret, der stammer fra 1510-1517.
 • Kaplica Królewska Det kongelige Kapel blev grundlagt på initiativ af kong Jan III Sobieski og skulle tjene som et midlertidigt gudshus for katolikkerne i Sankt Maria sogn, hvor protestanterne på det tidspunkt var dominerende. Bygningen blev opført 1678-81 af bygningsmester Barthel Ranisch efter tegning af kongelig arkitekt Tylman van Gameren. Barokskulpturerne på facaden er skabt af Andreas Schlüter. Fængselstårnet og Torturkammeret er to imponerende gotiske bygninger fra middelalderen. Bygningerne, der er forbundet med hinanden, ligger mellem Højlands-porten og Den gyldne Port. Torturkammeret med bøddelens residens blev ombygget i 1593 af Antoni van Opbergen, mens fængselstårnet blev forhøjet og fik sit nuværende udseende i 1508-09.
 • Kosciól sw. Mikolaja Sankt Nikolaj Kirke der er den ældste kirke i Gdansk, blev opført i slutningen af det 12.årh. I 1227 overlod den pommerske fyrste, Swietopelk, kirken til dominikanerordenen. En klosterbygning blev tilføjet omkring 1348. Som den eneste undgik denne gotiske bygning ødelæggelser som følge af krigshandlinger. Tårnet blev forhøjet i det 15.årh. I kirkens indre findes et rigt udstyr i tidlig barokstil.
 • Centralne Muzeum Morskie Det Centrale Søfartsmuseums hovedopgave er at belyse og dokumentere udviklingen indenfor polsk søfart, både tekniske, kulturelle og andre aspekter.
 • Muzeum Archeologiczne Det Arkæologiske Museums hovedopgave er konservering af og forskning vedrørende arkæologiske emner, især i Gdansk-området.
 • Ratusz Starego Miasta Den Gamle Bys Rådhus fra 1587-95 er nu sæde for Det Baltiske Kulturcenter.
 • Muzeum Narodowe Nationalmuseet ved ul.Torunska har til huse i det tidligere franciskanerklosters bygning. Fra 1558-1817 var bygningen hjemsted for Akademisk Gymnasium og derefter for bymuseet. I Nationalmuseet findes bl.a. samlinger af gotisk maleri og skulptur, malerkunst i Gdansk i det 16.-17.årh. og håndværk i Gdansk.
 • Westerplatte Det polske, befæstede militærdepot på halvøen i Gdansk blev den 1. september 1939 angrebet af tyske styrker. Angrebet, der indledte den Anden Verdenskrig, begyndte med beskydning af Westerplatte fra det tyske krigsskib 'Schleswig-Holstein'. De polske soldater på Westerplatte holdt stand i 7 dage, inden de måtte overgive sig. I 1966 rejstes et mindesmærke på stedet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

 • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
 • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk