Rumænien - Introduktion

 Rumænien (VIDEO) er landet med pragtfulde bjerge, smukke bløde bakkedale, frugtbare sletter og utallige floder og søer. I midten rager bjergene op, og i landets sider ligger bakkerne som munder ud i sletterne ved kanten. Mere end en fjerdedel af Rumænien er dækket af skov. Det giver en meget rig fauna og vel nok det rigeste vilde dyreliv i Europa. Der er bjørne, hjorte, los, gemser og tudende ulve.

Den legendariske flod Danube munder ud i Rumænien efter at have gennemløbet 8 europæiske lande. Ved flodens udløb er der dannet et gigantisk delta, med et overmåde interessant dyreliv. Rumænien har mange middelalder-byer, vel nok nogle af de bedst bevarede i Europa. Disse byer trækker stadigvæk vejret og er levende symboler på Transylvaniens urkraft. Som gæst møder du arkitektoniske skatte og små gamle huse i smalle gader med toppede brosten.

Byerne er ikke museer, de er levende byer, men de kan opleves som ét stort museum for den besøgende. Folk i Rumænien er meget glade for at møde fremmede gæster. Ofte inviterer de turister hjem til deres huse til et godt måltid mad og en snak. For virkelig at opleve Rumænien kan du overveje muligheden af at bo et par dage hos de lokale. De rum der udlejes er rene og komfortable.
Få en ægte smag af livet i Rumænien.

Som turist fra Danmark er Rumænien et meget billigt sted at holde ferie. Et godt måltid mad med to retter og vin på en restaurant vil løbe op i 40 kr. En god pizza kan fås for omkring 14 kr. og ½ l iskold fadøl vil man i udkanten af byerne på lokale barer, kunne købe til 4 kr. Hvis du er inde i byen vil prisen for en øl ligge på fra 4-10 kr. En flaske vin på restaurant koster 12 -18 kr.Dele af Rumænien blev indlemmet i Romerriget under Kejser Trajan og den romanske befolkning bragte en overlegen civilisation til området. Befolkningen blev til den Daco-Romanske befolkning der talte latin og området har den dag i dag flere ruiner af romerske borge. Fra det 4. til det 10. århundrede indvandrede Gothere, Hunnere, Avarer, Slavere, Bulgarere og Ungarere og de blev gradvist integreret i det Rumænske samfund.

I det 13. århundrede blev Transylvanien et autonomt område under Ungarerne. De inviterede tyske Saxere ind i området for at få hjælp til at forsvare autonomiteten. Saxerne fik som tak for hjælpen tildelt jordområder. I det 14.- 15. århundrede var det Ottomanerne der angreb sydfra. Resultatet var, at dele af Transylvanien i 16. hundrede tallet blev en del af det Ottomanske rige. I perioden 1456-1462 og i 1476, var det den legendariske Vlad Tepes ( bagrundsfiguren for Grev Dracula) der regerede. Rumænien deltog ikke fra starten i 1. verdenskrig. Kong Carol 1. købte Rumæniens neutralitet med områder i Transylvanien og området Bucovina. Da Kong Carol 1.døde, gav hans efterfølger Ferdinand sin velsignelse til at Rumænien kunne deltage i krigen. Formålet med deltagelsen, var at befri Transylvanien, hvor 60% af indbyggerne var Rumænere af Østrig-Ungarsk afstamning. Det endte med en sejr over Østrig-Ungarn i 1918 og dermed var vejen banet for det moderne Rumænien.

Efter 2. verdenskrig hvor Rumænien i starten kæmpede på tysk side, kom Rumænien ind i det sovjetiske netværk af satellit stater. Her fik de konsekvensen af at de havde været på tysk side under krigen at føle. Som en følge af kommunisternes magtovertagelse, fulgte nationalisering og kollektivisering i bedste Sovjetånd. Der blev lavet 5 årsplaner for udvikling af industri og landbrug, men I 1960’erne begyndte det Rumænske Kommunistparti at indføre politikker der ikke stemte overens med Sovjets mål.

I 1967 kom Ceausescu til magten efter i en årrække at have besiddet forskellige ledende poster i kommunistpartiet. Den socialistiske stat ejede al industri og en central planlægning og hurtig vækst i den tunge industri ændrede Rumænien fra landbrugs- til et industrisamfund. Op gennem 1970’erne lånte regeringen store summer i vesten og de blev investeret i tiltag der kunne modernisere Rumænien. Da man nåede 1980’erne mente Ceausescu at det var på tide at betale landets gæld til udlandet. Han besluttede at det meste af fødevareproduktionen og det meste af olieproduktionen skulle eksporteres. Befolkningen blev kontrolleret af det hemmelige politi Securitate og regeringen domineredes af Ceausescus egne familiemedlemmer. I næsten 25 år lykkedes det Ceausescu at trække Rumænien, der engang blev betegnet somEuropas kornkammer, længere og længere mod økonomisk, social og moralsk ruin.

I 1989 gik bølgen af frihedstrang over Østeuropa og året var revolutionens år. De fleste af os husker de forfærdelige billeder fra opstanden i Rumænien i december 1989, den korte rettergang der endte med Ceausescu og hans kones henrettelse og billederne af glade mennesker der havde fået deres frihed igen efter årtier bag jerntæppet. Rumænien blev igen et frit og demokratisk land. Men det var ikke let, pludselig at få sin frihed efter i så mange år at være blevet kontrolleret og styret med jernhånd. Rumænien er i dag stadig et fattigt land, et af de fattigste i Europa, hvor hospitalsvæsen, skolevæsen, hele det sociale system, transportnettet, industrien og forureningen, vil koste år og store summer at rette op på. Korruptionen trives i bedste velgående og ungdommen ser ingen muligheder i deres land.

Mange har kun et ønske og det er at komme til bedre stillede lande. Besøger du landsbyer i Rumænien, er det som at træde 70 år tilbage i tiden. Overalt ses forladte, faldefærdige industrianlæg, og områder der er voldsomt mærket af forurening fra tidligere tiders produktion. 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
  • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk