Sverige - Introduktion

 Naturen er Sveriges (VIDEO) største aktiv og allemandsretten er fast forankret i landet. Retten til at gå rundt i naturen og overnatte som man har lyst til er af stor værdi. Fra Turiststationen i Abisko, som er det perfekte sted at begynde en vandre- eller cykeltur i de svenske fjelde, til en af Sveriges smukkeste golfbaner i Mölle i Skåne og kajaktur i skærgården og kanoture i de mange åer og floder. Hertil kommer jagt, shopping i Stockholm og Göteborg. Mange har nydt smukke sejlture i de mange Skærgårde.Der
findes arkæologiske vidnesbyrd om, at det område som udgør det nuværende Sverige, fik sine første indbyggere under stenalderen, efterhånden som indlandsisen fra den sidste istid trak sig tilbage. De
første indbyggere var jægere og samlere, som især levede af rigdommene i Østersøen. En række arkæologiske fund fra store handelssamfund understøtter teorien om, at det sydlige Sverige var tæt befolket i bronzealderen. Igennem det 9. århundrede og 10. århundrede var vikingekulturen dominerende
i Sverige med handel, plyndringer og koloniseringer mod øst, specielt i de baltiske lande, Rusland og Sortehavet.

I 1397, blev de tre lande Norge, Danmark og Sverige forenet under én konge. Kalmarunionen var ikke en politisk union, og igennem det 15. århundrede forsøgte Sverige at modstå et centraliseret styre under den danske konge. Sverige brød ud af Kalmarunionen i 1523, da Gustav Eriksson Vasa, senere kendt som Gustav I af Sverige genetablerede den svenske krone. I det 17. århundrede blev Sverige én af de store magter i Europa, efter at landet med succes havde deltaget i Trediveårskrigen. Flere krige mod Danmark-Norge erobrede vigtige provinser fra disse riger. Positionen forsvandt dog i det 18. århundrede da Rusland tog magten i den store nordiske krig.

Den seneste svenske historie har været fredfyldt. Efter krigen mod Rusland i 1809 tabte Sverige Finland. Den sidste krig mod Norge i 1814 førte til etablering af en personalunion med dette land. Krig truede dog med at bryde ud i begyndelsen af det 20. århundrede, da det norske Storting i 1905 erklærede unionen med Sverige opløst, og det norske folk bekræftede afgørelsen i en folkeafstemning. Krigen blev undgået ved forhandlingerne i Karlstad 1905. Sverige forblev neutral under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig.

Sverige var i 1952 medstifter af Nordisk Råd og blev i 1995 medlem af Den Europæiske Union.

Den første Nobelprisceremoni blev afholdt i Stockholm i 1901. Fra 1902 er priserne for videnskab og litteratur formelt blevet uddelt af den svenske konge, mens fredsprisen uddeles af det norske Storting.

Geografi
Hovedstad Stockholm (777.000 indbyggere i Stockholm Kommune. 1,8 mio indbyggere. i Stockholm Amt) Areal 450.000 km2 (Danmark 43.000 km2) Indbyggertal 9,1 mio. (2006) Sprog Svensk Religion Evangelisk-luthersk

Økonomi
BNI pr. capita 310.439 SEK (2006) Vækst i BNP pr. capita 4,0% (skøn 2006) Valuta 100 SEK (kronor) » 79 DKK (oktober 2017)


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
  • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk