Tyskland - Introduktion

 I Tyskland (VIDEO) var 2006 året, hvor en række tyske byer havde jubilæum, bl.a. Halle 1200 år, Coburg 950 år og Dresden 800 år. Det var Mozartåret i Augsburg. Overalt i Tyskland findes der skønne ferieområder, gastronomi, wellness, shopping og ferieruter. Gå på opdagelse, oplev nye ting, slap af. Pulserende byer med arkitektoniske highlights, fantastiske shoppingkvarterer og spændende natteliv. Fortryllende bindingsværkslandsbyer og traditionsrige vinbyer med hyggelige fester og regionale specialiteter.

Maleriske landskaber der udstråler deres egen stille charme og lokker med traveture og genopladning i naturen. Borge, slotte og klostre er bare indbegrebet af tysk romantik. Festoptog gennem gaderne, løsslupne, fantasifuldt udklædte skikkelser, der tumler sig overalt på gader og stræder, sang, latter, livsglæde og en trang til at sætte tingene på hovedet.

Alt dette kommer f.eks. til udtryk i den såkaldte 'Weiberfastnacht', i 2007 den 15. februar.
'Weiberfastnacht' kan oversættes som Kvindernes Karneval og kendes fortrinsvis i Köln og de omkringliggende byer. På denne dag har kvinderne magten og initiativet. Fra tidligt om morgenen samles kvinderne og præcis kl. 11.11. stormer de rådhuset og overtager byen. Og på denne dag skal mændene passe på, for kvinderne er 'bevæbnet' med sakse, som de bruger til at klippe mændenes slips over med.Preussens militære sejre, specielt i slaget i Königgratz 1866 mod Østrig og i den fransk-preussiske krig 1870-71, førte til grundlæggelsen af Tyskland som en forenet nationalstat. Det skete med udråbelsen af det tyske kejserrige i Versailles i januar 1871, men uden Østrig. Selv om kejserriget havde et valgt parlament, rigsdagen, blev regeringen udnævnt af kejseren. Riget havde i sin levetid tre kejsere, som også var konger af Preussen: Wilhelm 1. (kejser 1871-1888), Frederik 3. (1888) og Wilhelm 2. (1888-1918).

Kejserrigets tid var en epoke med stor økonomisk vækst på grund af en omfattende industrialisering, men også med øget nationalfølelse og militarisme. Med traktaten i Versailles 1919 blev Tyskland holdt ansvarlig for Første Verdenskrig og pålagt enorme krigsskadeserstatninger; store områder blev overført til nabolande i øst og vest. Kejseren abdicerede, og revolutionære bevægelser ønskede at etablere et nyt styre.

Weimarrepublikken var et forsøg på at etablere et liberalt, demokratisk regime i Tyskland. Regeringen hæmmedes dog af omfattende økonomiske problemer og konstitutionens organisatoriske svaghed. I de tidlige år var der oprør fra både højre- og venstregrupperinger, og hyperinflationen satte for alvor ind i 1923. De følgende år blev forholdene bedre, eftersom Tysklands forbindelser med tidligere fjender forbedrede sig, og trykket fra krigserstatningerne mindskedes. Vellykkede koalitionsregeringer genskabte ro og orden indtil den store økonomiske krise i 1930. Den nye økonomiske tilbagegang kombineret med mindet om forholdene under hyperinflationen og en nationalistisk opposition mod Versaillestraktaten undergravede Weimarrepublikken.

Adolf Hitler og hans Nationalsocialistiske tyske Arbejderparti (NSDAP) udnyttede denne stemning og den øgede arbejdsløshed. Efter at NSDAP havde fået relativt flertal i de to valg i 1932, blev Hitler udnævnt til rigskansler af præsident Paul von Hindenburg den 30. januar 1933. Efter Rigsdagsbranden i februar 1933 blev kommunisterne forbudt og Hitlers parti fik derved absolut majoritet i rigsdagen. Da Hindenburg døde i august 1934, gennemførte Hitler et statskup og overtog også embedet som præsident. Efter at være kommet til magten undergravede han systematisk Tysklands demokratiske institutioner.

Efterfølgende brød Tyskland flere gange Versaillestraktaten med accept fra England. Efter annektionen af Østrig i marts 1938, kaldet Der Anschluss, blev det tyskbefolkede Sudetenland annekteret i oktober samme år, og derefter blev hele det gamle østrigske land Böhmen-Mähren, den nyoprettede stat Tjekkoslovakiet, annekteret i marts 1939. Dele af Tyskland var efter Første Verdenskrig blevet givet tilbage til Polen, der i realiteten var et militærdiktatur. Den første september 1939 angreb Tyskland og senere Sovjetunionen Polen fra hver sin side. England og Frankrig erklærede krig mod Tyskland, hvilket blev begyndelsen på Anden Verdenskrig. I 1940 besatte Tyskland Danmark, Norge, Begien, Nederlandene og Frankrig.

Sovjetunionen blev angrebet i 1941 sammen med Grækenland og Jugoslavien. I forbindelse med Japans angreb på USA i december 1941 erklærede Htler krig mod USA. Tyskland og dets hovedallierede Italien og Japan tabte krigen i 1945, Italien kapitulerede dog allerede i 1943. Store dele af Europa, ikke mindst Tyskland, lå i ruiner. Krigen førte til en total ødelæggelse af Tysklands politiske og økonomiske infrastruktur, deling af landet og store tab af områder i øst samt enorme menneskelige lidelser. Tyskere refererer ofte til 1945 som Stunde Null for at beskrive landets totale sammenbrud.

På Potsdam-konferencen blev Tyskland delt i fire okkupationszoner, de tre vestlige blev senere til Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) og den østlige til Den demokratiske Republik Tyskland (DDR).Separationen varede indtil den kolde krigs slutning ved Berlinmurens fald 9. november 1989 og Tysklands genforening 3. oktober 1990. I dag er Tyskland ved at generobre sin plads som international stormagt, ikke mindst gennem EU og i tæt samarbejde med Frankrig.

Geografi
Hovedstad Berlin (3,4 mio. indbyggere (2006)) Areal 357.000 kvm. (Danmark 43.000) Indbyggertal 82,5 mio. Befolkningsvækst pr. år 0,0% (2005) Befolkning Tyskere (91,5%). Mindretal: Dansk, sorbisk, frisisk samt sinti-romansk. 19 % af befolkningen har migrationsbaggrund, 8,5 % har udenlandsk statsborgerskab overvejende fra Tyrkiet, Grækenland, Italien, Polen, Rusland og det forhenværende Jugoslavien. Sprog Tysk Religion Luthersk-evangelisk (34%); romersk-katolsk (34%); islam (3,7%)

Økonomi
BNI pr. capita 27.229 Euro (2005) Vækst i BNP pr. capita 1,4 % i 2005, 2,4 % i 2004 Valuta Euro


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
  • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk