Nebraska - Introduktion

Nebraska (VIDEO) er en stat i USA. Den ligger på de store sletter øst for Rocky Mountains. Navnet Nebraska stammer fra et chiwere-ord, der betyder 'fladt vand' efter Platte-floden, der løber gennem staten. Engang blev Nebraska omtalt som værende en del af Den Store Amerikanske Ørken, men nu er staten blevet en ledende stat indenfor landbrug. Beboerne i Nebraska har forsket i videnskabeligt landbrug for at opdyrke Nebraskas prærie – og det er lykkedes. Meget af statens historie er om indflydelsen af alle farmerne, der kommer fra staten. Til daglig omtales beboere af staten Nebraska som cornhuskers (majsskaller).

Geografi

Nebraska omgives af South Dakota mod nord, Iowa mod øst, Missouri mod sydøst på den anden side af Missouri-floden, Kansas mod syd, Colorado mod sydvest og Wyoming mod vest. Nebraska består af 25 ”counties” (amter).
Nebraska består af to større regioner:
De Store Sletter dækker størstedelen er det vestlige Nebraska. De Store Sletter kan opdeles i flere mindre, varierede regioner, bl.a. The Sandhills, Pine Ridge-regionen, Rainwater-bassinet, De Høje Sletter og Wildcat Hills. Panorama Point er Nebraskas højeste punkt, 1.653 meter over havet. Trods navnet og højden, er den kun en lille forhøjning nær Colorado- og Wyoming-grænserne.
Et tidligere turist-slogan fra Nebraska var Hvor Vesten Starter. Der blev desuden sat nogle faste linjer for præcis hvor den begyndte: Missouri-floden, krydset mellem 13. gade og O-gaden i Lincoln, 100-meridianen og nationalparken Chimney Rock.
Områder, der er under administration af National Park Service:

 • Agate Fossil Beds National Monument
 • California National Historic Trail
 • Chimney Rock National Historic Site
 • Homestead National Monument of America
 • Lewis & Clark National Historic Trail
 • Missouri National Recreational River
 • Mormon Pioneer National Historic Trail
 • Niobrara National Scenic River
 • Oregon National Historic Trail
 • Pony Express National Historic Trail
 • Scotts Bluff National MonumentKlima

To større klimaer er repræsenteret i Nebraska: De østligste to tredjedele af staten udgøres af fastlandsklima, mens den sidste vestlige tredjedel udgøres af steppeklima. Hele staten oplever store variationer i temperaturen og nedbøren fra årstid til årstid. Gennemsnitstemperaturen er meget ensformig over hele Nebraska, mens nedbøren varierer meget: De sydøstligste egne af staten får i gennemsnit 800 mm nedbør om året, mens de vestlige egne får omkring 350 mm. Snefaldet, derimod, er meget ensformigt, da hele staten i gennemsnit får 650 til 900 mm sne årligt.
Nebraska ligger i Tornado Alley, et område i USA, hvor der er specielt stor tornado-aktivitet. Tordenbyger er normale om foråret og om sommeren. Chinook-vindene fra Rocky Mountains har en formildende effekt på temperaturen, dog er den kun midlertidig, og er kun til stede i vintermånederne.
Amerikas naturfredningsforening, National Wildlife Federation, har afgjort, at den globale opvarmning kunne have en dårlig effekt på Nebraskas natur og økonomi, da den fremmer tørke, og forlænger de smittebærende mygs aktive sæson.

Historie

Med Kansas-Nebraska bekendtgørelsen fra d. 30. maj 1854 opstod de to territorier Kansas og Nebraska, delt af breddegraden 40 grader nordlig bredde. Nebraskas hovedstad blev samtidig bestemt til at være Omaha.
I 1860’erne kom den første bølge af nybyggere til Nebraska. De var ude efter at bosætte sig på al det gratis land, der var opstået som følge af Kansas-Nebraska bekendtgørelsen. Mange af de første nybyggere byggede deres huse ud af rullegræs, fordi de ikke kunne finde nok træer til husene i området.
Nebraska blev først officielt en stat i 1867, kort efter den amerikanske borgerkrig. Nebraska blev den 37. stat i USA. Samtidig blev hovedstaden flyttet fra Omaha til Lancaster, der senere skulle blive omdøbt til Lincoln efter den myrdede præsident Lincoln.
I 1918 blev alkohol, ligesom i resten af USA, forbudt i Nebraska.
Nebraska har en lang tradition for borgerrettighedsforkæmpere. Det startede i 1912 med dannelsen af en sammenslutning, der skulle give farvede mennesker flere rettigheder.

Politik

Nebraskas regering arbejder under rammerne af Nebraskas forfatning, der blev vedtaget i 1875. Regeringen er opdelt i tre grene: den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt (ligesom i Danmark). Overhovedet for den udøvende magt er guvernør Dave Heineman. Andre folkevalgte embedsmænd i den udøvende afdeling er viceguvernør Rick Sheehu, justitsminister Jon Bruning, udenrigsminister John A. Gale, skatteminister Shane Osborn og statsrevisor Mike Foley. Alle de folkevalgte embedsmænd vælges for en 4-årig periode. Nebraska er den eneste stat i USA med en enkeltkammer-baseret (i modsætning til dobbeltkammer-baseret) lovgivende afdeling. Selv om dette kammer officielt er døbt Nebraskas Lovgivningsmagt, bliver den normalt kaldt The Unicameral, og medlemmerne kalder stadig sig selv for senatorer. Nebraskas lovgivningsmagt er samtidig den eneste lovgivningsmagt i USA, der opererer uden partiopdeling. Senatorerne vælges uden en parti-angivelse ved siden af deres navn på afstemningssedlen. Taleren og udvalgsmedlemmerne vælges løst, så medlemmer af et hvilket som helst parti kan (og bliver ofte) valgt til disse stillinger. Nebraskas lovgivningsmagt kan også vælge at overhøre en guvernørs veto med en tre femtedeles flertal, i modsætning til den to tredjedeles grænse der er i andre stater.
Nebraskas Lovgivningsmagt holder sine møder i den tredje Nebraska State Capitol-bygning, bygget mellem 1922 og 1932.

I mange år talte senator George Norris og andre Nebraska-beboere varmt for ideen om en enkeltkammeret lovgivningsmagt. Han forlangte, at forslaget skulle bestemmes ved en folkeafstemning. George Norris sagde: Opbygningen af vores stater baseres på ideen om, at der kun er én klasse. Hvis dette er sandt, giver det ikke mening at få den samme ting gjort to gange, specielt hvis det skal gøres af to hold embedsmænd valgt på den samme måde, der har den samme retskreds. Enkammer-tilhængere sagde også, at en dobbeltkammer-baseret lovgivende magt havde et markant udemokratisk træk i de komiteer, der forliger de to kamre. Stemmerne i disse komiteer var hemmelige, og de ville nogle gange tilføje en bestemmelse til lovforslag, som ingen af kamrene havde godkendt. Nebraskas enkeltkammerede lovgivningsmagt har i dag regler om, at lovforslag kun kan omhandle ét emne, og der skal gives mindst fem dages betænkningstid.
Endelig i 1934, på grund af det budgetmæssige pres fra depressionen, blev Nebraskas enkelt-kammer-baseret lovgivningsmagt sat i kraft af staten. Det kom til udtryk ved at The Assembly blev nedlagt – som tidligere fortalt bliver Nebraskas Lovgivningsmagts medlemmer omtalt som senatorer.

Det juridiske system i Nebraska er samlet, med Nebraskas højesteret som den højeste retsinstans. Nebraskas laveste retsinstanser er county-retterne, der er grupperet i 12 distrikter (der indeholder én eller flere counties). I disse grupper findes endnu en retsinstants, distriksretterne. Nebraskas appeldomstol hører appeller fra distriksretterne, ungdomsretten og arbejdskompensationsretten. Endelig er der Nebraskas højesteret, der er den højeste retsinstans i Nebraska. I Nebraska er dødsstraf tilladt, og den eneste henrettelsesmetode er den elektriske stol. Dog er henrettelser i Nebraska meget sjældne – der er ikke blevet henrettet én eneste i det 21. århundrede. Nebraska overvejer kraftigt at droppe dødsstraffen. Nebraskas to senatorer er Chuck Hagel (republikaner) og Ben Nelson (demokrat). Nebraska har tre repræsentanter i Repræsentanternes Hus: Jeff Fortenberry, Lee Terry og Adrian M. Smith.

I det meste af Nebraskas historie, har staten været en Republikansk stat. Republikanerne har haft flertal i staten ved præsidentvalg undtagen ét siden 1940 (det eneste valg, der ikke havde republikansk flertal var Lyndon B. Johnsons valgsejr). Ved præsidentvalget 2004 vandt George W. Bush 5 stemmer med en 33% margen til nærmeste modstander, med 65,9% af alle stemmerne. Kun Thurston County stemte for John Kerry. Trods den nuværende republikanske domination af Nebraskas politik, har staten en lang tradition for at vælge centrale medlemmer af begge partier til både Kongressen og selve statens senat. Denne tradition vises tydeligt af Nebraskas nuværende senatorer: republikaneren Chuck Hagel opfattes som en uortodoks partitilhænger internt i partiet, mens demokraten Ben Nelson opfattes af nogle som det mest konservative medlem af hans parti i senatet.

Demografi

I 2006 havde Nebraska et anslået befolkningstal på 1.768.331, hvilket er 10.168, eller 0,6%, større end 2005, eller 57.066 (3,4%) større end 2004. Dette tal udgøres af en naturlig tilgang på 65.881 (160.471 fødsler minus 94.590 dødsfald) og et fald på 5.233 mennesker, der er udflyttet fra staten (26.224 nye mennesker kom til staten fra områder uden for USA, mens 31.457 valgte at fraflytte Nebraska) I 2004 bestod Nebraskas befolkning af omkring 84.000 mennesker, der blev født uden for USA’s grænser (4,8% af befolkningen). De fem største mindretalsgrupper i Nebraska er tysk-amerikanere (38.6 %), irsk-amerikanere (12,4%), engelsk-amerikanere (9,6 %), svensk-amerikanere (4,9 %) og tjekkisk-amerikanere (4,9 %).
Nebraska har den største tjekkisk-amerikanske befolkning (i forhold til den samlede befolkning) i USA. Tysk-amerikanere er den største mindretalsgruppe i det meste af staten, specielt i de østlige egne. Thurston County (der udgøres 100% af Omaha-stammen og Winnebago-stammen) har en oprindelig amerikansk befolkningsmajoritet, og Butler County er en af kun to counties i USA med et tjekkisk-amerikansk befolkningsflertal.
[redigér] Flugten fra landet
89% af byerne i Nebraska har et befolkningstal på under 3.000. Nebraska deler denne krakteristik med med andre stater i midt-vesten: Kansas, Oklahoma, North Dakota, South Dakota og Iowa. Hundredevis af byerne har en befolkning på under 1.000 mennesker.
53 af Nebraskas 93 counties rapporter om faldende befolkningstal mellem 1990 og 2000, varierende fra etfald på 0,06% (Frontier County) til et fald på 17,04% (Hitchcock County). Mens mange områder af staten lider, kan andre bryste sig af en fremgang. I 2000 havde byen Omaha en befolkning på 390.007, og i 2005 var byens befolkning vokset til ca. 414.521, en stigning på 6,3% på fem år. Byen Lincoln havde en befolkning på 225.581 mennesker i 2000, og en anslået befolkning på 239.213 i 2005. Det er en stigning på 6% over 5 år.
Flugten fra landet har også en indflydelse på skolerne, og mange af skolerne på landet er nødt til at slå sig sammen for at overleve.

Religion

De religiøse tilhørsforhold i Nebraska er:
Kristendom– 90% Protestanter– 61% Lutheranere– 16% Metodister– 11% Baptister – 9% Presbyterianere– 4% Andre protestanter – 21% Romersk-katolske – 28% Andre katolske – 1% Andre religioner – 1% Ikke religiøse – 9% Økonomi

Nebraskas bruttonationalprodukt var i 2004 68 milliarder dollars. En voksen person i Nebraska tjente i gennemsnit 31.339 dollars om året i 2004. Det var nok til en placering som nr. 25 i USA.
Engang blev Nebraska opfattet som en del af Den Store Amerikanske Ørken, men nu er staten blevet en ledende landbrugsstat. Nebraska-beboerne har forsket i teknologisk landrug for at omdyrke Nebraskas prærie til et område fyldt med bondegårde. Meget af statens historie har haft indflydelse af den ordinære Nebraska-bonde.
Nebraska har en stor landbrugssektor, og er national leder af produktionen af oksekød, svinekød, majs og sojabønner. Andre vigtige økonomiske sektorer er fragt, transport, telekommunikation, fremstilling, informationsteknologi og forsikringer.
Nebraska har 4 personskatsinddelinger, der går fra 2,56 % til 6,84 %. Nebraska har en butiksskat på 5,5 %, og desuden har nogle byer i Nebraska en speciel butiksskat, der går til byens pengekasse. Der må dog max kræves 1,5% i denne slags skat. Ét amt i Nebraska, Dakota County, kræver en omsætningsskat. Alle huse i Nebraska kan blive beskattet, med mindre de specifikt er fritaget. Siden 1992 er det kun personlig ejendom, der kan devalueres, der bliver beskattet. Al anden personlig ejendom er frataget fra skat. Arveskat bliver fratrukket i countyet.

Transport

Nebraska har en stolt jernbanetradition. Union Pacific Railroad-firmaet, der har hovedkvarter i Omaha, blev stiftet den 1.juli 1862. Den første transkontinentale jernbane, der går på tværs af kontinentet, går gennem Nebraska.
Andre store togoperatører i Nebraska er:
Amtrak BNSF Railway Dakota, Minnesota and Eastern Railroad Iowa Interstate Railroad


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

 • EBUSINESSTRAVEL.DK © 2021
 • AMM International ApS - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email info@ebusinesstravel.dk