• Menu
  • Menu

HVAD BYDER 2024 PÅ, OG HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHEDS FORRETNINGSREJSER?

De seneste måneders stigende globale uro med magtkampe mellem USA, KINA, INDIEN og BRICKS, samt fortsatte konflikter og de oplevede klimaforandringer med hedebølger, tørke, voldsom regn, orkaner og storme forventes at fortsætte ind i 2024. Derudover lurer muligheden for nye pandemier, hvilket skaber øget usikkerhed for din virksomheds rejsende.

Samtidig ser vi virkningerne af kunstig intelligens (AI), forbedrede videomuligheder, virtuel og augmenteret virkelighed og nu også AI-Pin (HER), som vil revolutionere kommunikationsmulighederne og tvinge virksomheder til at genoverveje deres rejsepolitikker og kommunikationsstrategier. Disse udfordringer giver desuden din virksomhed mulighed for at igangsætte ændringer, der vil styrke jeres forretning:

BÆREDYGTIGHED: Hver dansker udleder årligt 12 tons CO2, og en rejse til USA alene øger dette tal med 20% for den enkeltes CO2-fodaftryk. Dine kunder vil intensivere deres fokus på din virksomheds CO2-udledning, og EU kræver allerede, at I offentliggør jeres data og handlinger fra 2025.

ØKONOMI: Din virksomhed mærker allerede konsekvenserne af stigende energipriser og inflation. Transport- og opholdsudgifter er allerede steget med 16% siden 2019, og denne tendens forventes at fortsætte i 2024 på grund af stigende afgifter. Danmarks forsøg på at beskatte flyrejser bør forhåbentlig udvides og bruges til at kompensere for de 4-6% af verdens samlede CO2-udledning, som luftfarten repræsenterer. Udover direkte transportomkostninger er udgifterne til forsikring, vaccinationer og andre indirekte omkostninger allerede steget og forventes at stige markant.

REJSEN I SIG SELV: Klimaproblemer, strejker og uro skaber dårligere rejsebetingelser for dine rejsende. Flyruter ændres for at undgå konfliktområder, og vejrforhold, strejker og tekniske problemer gør rejser mere besværlige og krævende.

ADMINISTRATION: De fleste virksomheder har allerede en dygtig rejseansvarlig og pålidelige leverandører. Ikke desto mindre vil 2024 byde på så store teknologiske, transportmæssige og regulatoriske ændringer, at det vil være udfordrende og tidskrævende blot at holde sig opdateret og informeret om disse ændringer. Påtvungne forandringer vil påvirke og påvirke hver enkelt leverandør, og nye og ukendte aktører vil erobre rejsemarkedet, en tendens der allerede er i gang og forventes at accelerere de kommende år.

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED FORBEREDE SIG TIL 2024?
På grund af kulturelle og sociale faktorer kan fysiske rejser ikke helt undgås. Mange kulturer kræver fysisk tilstedeværelse, og virksomheder med flere kontorer i forskellige lande udveksler bedre viden og muligheder ansigt til ansigt. Derfor bør I oprette en ny rejsepolitik baseret på de erfaringer, I allerede har opnået med jeres kunder, leverandører og jeres kontorer. Gennemfør en undersøgelse og dan arbejdsgrupper med erfaring inden for jeres rejser. Begynd fra den antagelse, at fysiske rejser ikke altid er nødvendige. Her er nogle områder at overveje:

• Hvilke videosystemer og andre kommunikationsløsninger er bedst for jeres virksomhed internt og eksternt?
• Skal fysiske rejser inkludere bedre rejsebetingelser (business class og bedre hoteller) og mulighed for lidt længere ophold til sightseeing?
• Er forsikring og sikkerhed tilstrækkelig for alle de destinationer, I besøger? Sygdom kan f.eks. medføre, at familiemedlemmer skal rejse til destinationen og medføre betydelige ekstra omkostninger.
• Hvilke apps er velegnede til hver destination og lokal viden?
• Hvilke leverandører stemmer overens med jeres bæredygtigheds- og sikkerhedsstrategi? • Afsæt ressourcer til at evaluere jeres eksisterende rejseleverandører og markedet.
• Gør rejsebestilling nem og hjælp med nogle spørgsmål før og en kort undersøgelse efter rejsen. For eksempel:
Før rejsen:
o Er der andre kunder eller samarbejdspartnere, I kan besøge på destinationen?
o Hvad er “return on investment (ROI)” for denne rejse?
o Hvad er risikoniveauet på destinationen?
Efter rejsen:
o Var du tilfreds med leverandørerne?
o Er der viden om destinationen og de mennesker, du besøgte, som du gerne vil dele med dine kolleger?
o Findes der bedre leverandører til denne destination?

Vi er selvfølgelig til rådighed og klar til at hjælpe. Vi kan også være jeres deltids samarbejdspartner og sikre opdateringer og vidensdeling inden for rejseområdet.
KONTAKT OS PÅ INFO@EBUSINESSTRAVEL.DK

Fortæl om en oplevelse eller del information

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *